Πατέρας:   
Μιχαλάκης Μπίστης του Σταματέλου, (+1712 ή 1716)  #5017.
Μητέρα:   
Βιολάντη του Νικολού Δελαγραμμάτικα, πλούσιος καθολικός από τα Λάμυρα  #5018.

1234
Σταματέλος Μπίστης του Μιχαήλ,  #5019.
1) Βιολάντη του Σταματέλου Μπίστη,
 #5020.
2) Μιχάλης Μπίστης του Σταματέλου,
 #5021.

σύζ.: Αννέζα του Αυγουστή Νταπόντε,  #5026.

1) Ευφροσύνη του Μιχάλη Μπίστη, χ.α.
 #5027.
2) Μαρία του Μιχάλη Μπίστη,
 #4896.

σύζ.: Λιναρδάκης (Λεονάρδος) Μπίστης του Σταματέλου,  #4895.

1) Μιχαήλ Μπίστης του Λεονάρδου, (+1835)
 #4897.

σύζ.: Βιολάντη του Νικολάου Καμπάνη,  #4899.

2) Σταματέλος Μπίστης του Λεονάρδου, 1808
 #4898.

σύζ.: Ανέζα, 1805  #4920.

3) Μαρδίτσα ή Αμύρισσα του Σταματέλου Μπίστη,
 #5022.

σύζ.(χ.α.): Πέτρος Καΐρης, από Λάμυρα  #5028.

4) Μοσχού του Σταματέλου Μπίστη,
 #5023.

σύζ.(χ.α.): Λεονάρδος Νέρης,  #5029.

5) Μαρούλα του Σταματέλου Μπίστη, ανύμφευτος
 #5024.
6) Μαρία του Σταματέλου Μπίστη, ανύμφευτος
 #5025.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Σταματέλος Μπίστης του Μιχαήλ,

5016

Μιχαλάκης Μπίστης του Σταματέλου, (+1712 ή 1716)

5017

Βιολάντη του Νικολού Δελαγραμμάτικα,

5018