Πατέρας:   
Δημήτριος Κυρτάτας του Αθανασίου και της Σοφίας, 1878 από Άρνη  #4966.
Μητέρα:   
Αναστασία του Σπύρου Πολίτη, 1883  #4967.

1234
Αθανάσιος (Χρυσόστομος) Κυρτάτας του Δημητρίου, 1909  #4708.

σύζ.(χ.α.): Ειρήνη του Λεωνίδα Ζαννάκη,  #4707. Πατ. #4183.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Δημήτριος Κυρτάτας του Αθανασίου και της Σοφίας, 1878

4966

Αναστασία του Σπύρου Πολίτη, 1883

4967