1234
Ευφροσύνη του Δημητρίου Κεραμιδά,  #4449.

σύζ.: Ιωάννης Κατσίκης του Βασιλείου, 1931 (+2016)  #4447.

1) Βασίλειος Κατσίκης του Ιωάννη, 1964
 #4450.

σύζ.: Αικατερίνη Ελένη Κονιαλίδη,  #4452.

1) Ιωάννης Βασιλειος Κατσίκης του Βασιλείου, 2003
 #4453.
2) Γεώργιος Σωκρατης Κατσίκης του Βασιλείου, 2005
 #4454.
2) Νικόλαος Κατσίκης του Ιωάννη, 1968
 #4451.

σύζ.: Ευανθία του Π. Καραδόντη,  #4455.

1) Ιωάννης Κατσίκης του Νικολάου, 2004
 #4456.
2) Αλέξανδρος Παντελής Κατσίκης του Νικολάου, 2006
 #4457.

Επιγραφή για τον εξωτερικό φωτισμό της Παναγίας και του κωδωνοστασίου της