Πατέρας:   
Κήρυκας Μπέλλας του Δημητρίου, 1927 (+1998)  #5435.
Μητέρα:   
Αγγελική του Στέλιου Πούλου,  #5438.

1234
Στέλιος Μπέλλας του Κηρύκου, 1963  #193.

σύζ.(1995): Μίνα του Ανδρέα Πολέμη, 1969  #5116.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Μπέλλας,

5426

Κυριακή του Γεωργίου Γιαλούρη,

5425

Δημήτρης Μπέλλας του Ιωάννη,

5428

Ιουλίττα Λεμάνη,

5434

Κήρυκας Μπέλλας του Δημητρίου, 1927 (+1998)

5435

Δημήτρης Πούλος,

5712

Αγγελική Κελαϊδίτου,

 

5711

Στέλιος Πούλος του Δημητρίου Πούλου,

5446

Δέσποινα Φαφαλιού,

5447

Αγγελική του Στέλιου Πούλου,

5438