Πατέρας:   
Ελευθέριος Καρυστινός του Νικολάου, 1823  #1855.
Μητέρα:   
Μαργαρίτα,  #1856.

1234
Ελένη του Ελευθερίου Καρυστινού, 1855  #1858.

σύζ.(1887): Σταμάτιος Χαζάπης του Αθανασίου, 1850 (Κάμης)  #1867.

1) 
 Ιωάννης Χαζάπης του Σταματίου, Αμερική
 #1874.

σύζ.:

 

Αδελαΐς, από Αμερική  #6436.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Ελευθέριος Καρυστινός του Νικολάου, 1823

1855

Μαργαρίτα,

1856