Πατέρας:   
Νικόλαος Μπέης του Γεωργίου, 1870 (Κοντονικόλας)  #4030.
Μητέρα:   
Μαριώ του Ανδρέα Σαρρή, 1881  #4028.

1234
Πηνελόπη του Νικολάου Μπέη, 1913  #1447.

σύζ.: Αντρίκος Χαζάπης του Νικολάου, 1907  #329.

1) Νικολός Χαζάπης του Ανδρέα, 1950
 #332.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Θεόδωρος Μπέης του Νικολάου, 1798

4240

Αννέζα του Γεωργίου Σύμπουρα, 1803

4241

Γεώργιος Μπέης του Θεοδώρου, 1836

4243

Αρετή, 1837

4245

Νικόλαος Μπέης του Γεωργίου, 1870

4030

Αντώνιος Σαρρής του Γιαννούλη, 1803

3970

Μαρία, 1813

4011

Ανδρέας Σαρρής του Αντωνίου, 1847

3852

Δημήτριος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1817

3839

Μαρία, 1823

3848

Ειρήνη του Δημητρίου Λογοθέτη, 1855

3850

Μαριώ του Ανδρέα Σαρρή, 1881

4028