Πατέρας:   
Γεώργιος Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1793 (+μετά το 1853)  #542.
Μητέρα:   
Μοσχού,  #1362.

1234
Αντώνιος Πολέμης του Γεωργίου, 1826  #1364.

σύζ.: Βασιλική του Δημητρίου Γιαλούρη, 1838  #1368.

1) Φραέσκα του Αντωνίου Πολέμη, 1858
 #1369.
2) Μόσχα του Αντωνίου Πολέμη, 1863
 #1370.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1

π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822)

534

Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,

876

Γεώργιος Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1793 (+μετά το 1853)

542

Μοσχού,

1362