Πατέρας:   
Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, Χώρα  #3257.

1234
Κατίνα του Νικολάου Παλαιοκρασσά,  #3263.

σύζ.: Νικόλαος Γιαννίσης του Αντωνίου,  #3264.

1) 
 Αντώνιος Γιαννίσης του Νικολάου, 1936 (Ντόντος)
 #3265.

σύζ.: Σοφία,  #3266.

1) Γιούλη του Αντωνίου Γιαννίση,
 #3267.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1807

1630

Μαρούλα του Ζαννή Δουλμπέρη, 1815

3236

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1842

3239

Κατίνα,

3255

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,

3257