1234
Ιωάννης Μώρος, από Άρνη  #6170.

σύζ.: Αικατερίνη,  #6171.

1) Αντώνης Μώρος του Ιωάννη, 1934
 #4195.

σύζ.: Ερηνούλα του Κωνσταντίνου Βλάμη, 1939  #4193.

1) Κωνσταντίνος Μώρος του Αντώνη, 1963
 #4196.
2) Αγγελική του Αντώνη Μώρου, 1973
 #4197.

σύζ.: Νίκος Βολίκας του Πέτρου,  #5099.

1) Πέτρος του Νικολάου Βολίκα,
 #5125.
2) Αντώνης του Νικολάου Βολίκα,
 #5126.
2) Νικόλαος Μώρος του Ιωάννη, 1938
 #6159.

σύζ.: Ευθυμία του Χρήστου Αθανασίου, 1950 από Μακροτάνταλο  #6160.

1) Καλλιόπη (Πόπη) του Νικολάου Μώρου, 1968
 #6161.
2) Χριστόφορος (Χρήστος) Μώρος του Νικολάου,
 #6183.