Πατέρας:   
 Αντώνιος Πολέμης του Δημητρίου,  #578.
Μητέρα:   
Ανεζιώ Δερτούζου,  #613.

1234
Γεώργιος Πολέμης του Αντωνίου, 1913 χ.α.  #584.

σύζ.(χ.α.): Χρυσούλα του Δημητρίου Μπόνη,  #907. Πατ. #2955.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

π. Μιχαήλ Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1775 (+1850)

538

Φραντζέσκα, 1778

877

Δημήτριος Πολέμης του παπα Μιχαήλ, 1821 (+1887)

 

547

Αντώνιος Λούκας (πρώην Μαρκουλής) του Γεωργίου,

3931

Χρουσουνιώ του Αντωνίου Λούκα,

904

Αντώνιος Πολέμης του Δημητρίου,

 

578

Ανεζιώ Δερτούζου,

613