Πατέρας:   
Ευάγγελος Ραΐσης του Νικολού,  #6505.
Μητέρα:   
Μαρία Καλαμπούκη,  #6538.

1234
Νικόλαος Ραΐσης του Ευάγγελου, 1909 δικηγόρος από Αποίκια  #3573.

σύζ.:

 

Ευαγγελία του Σπύρου Παλαιοκρασσά, 1916  #3572.

1) Μαρία του Νικολάου Ραΐση, 1937
 #888.

σύζ.:

 

Δημήτρης Πολέμης του Ιωάννη, 1932 (+2005)

 #45.
1) Ιωάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1966
 #48.
2) Σπύρος Ραΐσης του Νικολάου, 1941
 #3574.

σύζ.: Ρένα του Ρολάνδου Αρβανίτη,  #3575.

1) Ευαγγελία του Σπύρου Ραΐση,
 #5089.

σύζ.: Δημήτριος Πολέμης του Κωνσταντίνου,  #1115.

1) Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου,
 #5091.
2) Νίκος Ραΐσης του Σπύρου,
 #5090.

Η Ερανική Επιτροπή της Αμαξιτής Οδού Στενιών. Ετος 1953.


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικολός (Κόπανος) Ραΐσης,

6501

Πιάγκου,

6521

Ευάγγελος Ραΐσης του Νικολού,

6505

Μαρία Καλαμπούκη,

6538