Πατέρας:   
Χριστόφορος Κυρτάτας του Δημητρίου,  #2550.
Μητέρα:   
Μοσχαντίνα Καμπάνη,  #2559.

1234
Δημήτριος Κυρτάτας του Χριστοφόρου,  #2560.

σύζ.: Ζαμπετούλα του Κρισεγγίου Παλαιοκρασσά,  #2561.

1) Μαρία Ελένη του Δημητρίου Κυρτάτα,
 #6212.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου, 1858

 

2536

Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου Μπουλμέτη, 1863

 

2542

Δημήτριος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1886 (+1948)

 

2543

Ευθαλία του Ιωάννη Ραπτάκη,

2547

Χριστόφορος Κυρτάτας του Δημητρίου,

2550

Μοσχαντίνα Καμπάνη,

2559