Πατέρας:   
Ιωάννης Βροντίσης του Αντωνίου, 1798  #4676.
Μητέρα:   
Μαρία του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1808  #4677.

1234
Γεώργιος Βροντίσης (Μυλώνης) του Ιωάννη, 1839  #608.

σύζ.(1860): Φραντζέσκα του παπα Σταμάτη Πολέμη, 1842  #551.

1) Διαμαντούλα του Γεωργίου Βροντίση, 1860
 #1898.

σύζ.(1889 χ.α.): Αντώνιος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1860 (Καράμπελας)  #1464.

2) Ιωάννης Βροντίσης του Γεωργίου, 1863
 #2601.
3) Μαρία του Γεωργίου Βροντίση, 1865 (+1868)
 #2602.
4) Σταμάτης Βροντίσης του Γεωργίου, 1865 (+1868)
 #2603.
5) Σταματέλος Βροντίσης του Γεωργίου, 1871
 #2604.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Βροντίσης του Δημητρίου,

4675

Ιωάννης Βροντίσης του Αντωνίου, 1798

4676

Μαρία του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1808

4677