Πατέρας:   
Ιωάννης Πασχάλης,  #3518.

1234
Φρατζέσκος Πασχάλης του Ιωάννη, 1769  #3519.
1) Ιωάννης Πασχάλης του Φρατζέσκου, 1815 (Φραγκογιάννης)
 #3522.

σύζ.: Τέκνη ή Θέκλα, 1820  #3523.

1) Φρατζέσκος Πασχάλης του Ιωάννη, 1845
 #3524.

σύζ.(1869): Μαρία του Ν. Παλαιοκρασσά,  #3530.

1) Νικόλαος Πασχάλης του Φρατζέσκου, 1872
 #3531.
2) 
 Δημήτριος Πασχάλης του Ιωάννη, 1846 (Καραγιάννης)
 #1990.

σύζ.(1873): Φωτεινή (Φωτίκα) του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1853 δίδυμ.  #1935.

1) 
 Σωκράτης Πασχάλης του Δημητρίου, 1874
 #618.

σύζ.(1907):

 

Ανεζιώ του παπα Ζαννή Πολέμη,  #142.

2) 
 Ζάννα του Δημητρίου Πασχάλη, 1876 δίδυμ.
 #2036.

σύζ.(1902): Αντώνιος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1876  #2047.

3) 
 Τέκνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1876 δίδυμ.
 #2037.

σύζ.(1894):

 

Ανδρέας Μανδαράκας του Γεωργίου, 1871  #2048.

4) 
 Ιωάννης Πασχάλης του Δημητρίου, 1882 (Χασανιάρης)
 #2038.

σύζ.: Ασημίνα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1888  #2049.

5) 
 Θεοδόσιος Πασχάλης του Δημητρίου, 1884
 #2039.

σύζ.(1919):

 

Μαρία (Μαριώ) του Πέτρου Χαζάπη, 1885  #2055.

6) Γεώργιος Πασχάλης του Δημητρίου, 1888 (+ )
 #2040.
7) Νικόλαος Πασχάλης του Δημητρίου, 1892 (Κολλούς)
 #2041.

σύζ.(1924): Πετρωνία του Σταματίου Σύμπουρα, 1898  #2065.

8) 
 Ειρήνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1899 (Ωραία)
 #2042.

σύζ.(1928):

 

Ιωάννης Γιαλούρης του Αθανασίου, 1900  #2069.

3) Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη, 1849
 #3525.
4) Σωκράτης Πασχάλης του Ιωάννη, 1852
 #3526.
5) Αννεζιώ του Ιωάννη Πασχάλη, 1853
 #3527.
6) Γεώργιος Πασχάλης του Ιωάννη, 1855
 #3528.
7) Μιχαήλ Πασχάλης του Ιωάννη, 1857 (+ )
 #3529.
8) Αννεζιώ του Ιωάννη Πασχάλη, 1862 (Γιασουτέκνη)
 #2354.

σύζ.: Νικόλαος Σύμπουρας του Δημητρίου, 1857  #2345.

1) Ευαγγελία του Νικολάου Σύμπουρα,
 #2355.
2) Κωσταντής Σύμπουρας του Νικολάου,
 #2356.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Ιωάννης Πασχάλης,

3518