Πατέρας:   
Βασίλειος Μαύρος του Γιαννούλη, 1875  #4733.
Μητέρα:   
Ελένη του Μανώλη Χατζημιχάλη, 1891 από Κόρθι  #4741.

1234
Ανδρέας Μαύρος του Βασιλείου, 1924  #2949.

σύζ.:

 

Ειρήνη του Νικολάου Γιαλούρη, 1931  #2944.

1) Βασίλειος Μαύρος του Ανδρέα, 1956
 #2950.

σύζ.: Ελένη του Κωνσταντίνου Μανωλοπούλου,  #2952.

2) Νικόλαος Μαύρος του Ανδρέα, 1959
 #2951.

σύζ.: Ευαγγελία του Σταύρου Πετεινάρη,  #2953.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1786

4720

Ασημίνα, 1789

4721

Γιαννούλης Μαύρος του Ανδρέα, 1831

3444

Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808

3382

Διαμάντη του Δημητρίου Πολέμη, 1813

3404

Αννεζιώ του Δημητρίου Φαλαγκά, 1838

3417

Βασίλειος Μαύρος του Γιαννούλη, 1875

4733

Ελένη του Μανώλη Χατζημιχάλη, 1891

4741