1234
Κωνσταντίνα (Τούλα) Σεργάκη, 1934  #2470.

σύζ.:

 

Ιωάννης Μπεγλέρης του Δημητρίου, 1927  #2469.

1) Φραγκούλα του Ιωάννη Μπεγλέρη, 1958 εις Αμερική
 #2471.

σύζ.: Σπύρος Θεοδοσόπουλος,  #2474.

2) Δημήτριος Μπεγλέρης του Ιωάννη, 1965
 #2472.

σύζ.: Σέρα Κάουτς,  #2475.

1) Ιωάννης Μπεγλέρης του Δημητρίου,
 #2476.
2) Κωνσταντίνα του Δημητρίου Μπεγλέρη,
 #2477.

Ο Καναρίνης