Πατέρας:   
Αντώνης Δαγιάσης του Λεονάρδου,  #815.
Μητέρα:   
Πετρωνία του Αντωνίου Κυρτάτα, 1869  #824.

123
Κατίνα του Αντωνίου Δαγιάση,  #827.

σύζ.(2ος γάμος του Α.): Αντώνιος Χριστοδούλου του Λεωνίδα, 1894  #1397.

1) Νίκος Χριστοδούλου του Αντωνίου,
 #4989.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Δαγιάσης του Ματθαίου,

812

Αννέζα,

813

Αντώνης Δαγιάσης του Λεονάρδου,

815

Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1841

1627

Λασκαρού του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1839

1621

Πετρωνία του Αντωνίου Κυρτάτα, 1869

824