Πατέρας:   
, από Πειραιά  #3928.
Μητέρα:   
Αρετή του Θεοδώρου Μπέη,  #2679.

123
Ειρήνη,  #1549.

σύζ.: Στεφανής Στεφάνου του Νικολάου, 1925  #1546.

1) Νικόλαος Στεφάνου του Στεφανή,
 #1550.
1) Στέφανος Στεφάνου του Νικολάου,
 #5252.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

,

3928

Θεόδωρος Μπέης του Γεωργίου, 1868

221

Ερηνιώ του Πέτρου Κυρτάτα, 1881

2361

Αρετή του Θεοδώρου Μπέη,

2679