Πατέρας:   
Κώστας Μπιμπέρης του Ιωάννη, 1884/88  #1306.
Μητέρα:   
Όρσα του Περικλή Πολέμη, 1900  #1296.

123
Μαρίκα του Κωνσταντίνου Μπιμπέρη, 1939  #1276.

σύζ.: Αχιλλέας Πολέμης του Μιχαήλ, 1930  #1271.

1) Μιχάλης Πολέμης του Αχιλλέα, 1969
 #5299.
2) Όρσα του Αχιλλέα Πολέμη, 1974
 #5300.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Κώστας Μπιμπέρης του Ιωάννη, 1884/88

1306

Περικλής Πολέμης του Νικολάου, 1854 (+1926)

1207

Μαριώ του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858

1290

Όρσα του Περικλή Πολέμη, 1900

1296