Πατέρας:   
Ιωάννης Μπέλλας,  #5426.
Μητέρα:   
Κυριακή του Γεωργίου Γιαλούρη,  #5425.

123
Δημήτρης Μπέλλας του Ιωάννη,  #5428.

σύζ.: Ιουλίττα Λεμάνη,  #5434.

1) Κήρυκας Μπέλλας του Δημητρίου, 1927 (+1998)
 #5435.

σύζ.(3/8/1957): Αγγελική του Στέλιου Πούλου,  #5438.

1) Δημήτρης Μπέλλας του Κήρυκου, 1960 (+2017)
 #5439.
2) 
 Στέλιος Μπέλλας του Κηρύκου, 1963
 #193.

σύζ.(1995): Μίνα του Ανδρέα Πολέμη, 1969  #5116.

3) Γιάννης Μπέλλας του Κήρυκου, 1965
 #5440.

σύζ.: Μαρία,  #5444.

2) Ευαγγελία του Δημητρίου Μπέλλα, 1933
 #5436.

σύζ.: Γεώργιος Βαριάς, 1927 (+2007) του Δημητρίου (~1887) και της Αργιέττας (1899) Μουντούρη από Χίο  #5661.

1) Δημήτριος Βαριάς του Γεωργίου, 1951
 #5662.

σύζ.: Ελένη Παπαδάκη του Μιχαήλ και της Κατίνας, 1963  #5664.

2) Αριέττα του Γεωργίου Βαριά,
 #5663.

σύζ.: Σπύρος Μπενετάτος,  #5666.

σύζ.: Νικόλαος Γκρίτσης,  #5668.

3) Κυριακή του Δημητρίου Μπέλλα,
 #5437.

σύζ.: Νικόλαος Κισσάνης του Εμμανουήλ και της Σταματούλας,  #5653.

1) Εμμανουήλ Κισσάνης του Νικολάου,
 #5654.

σύζ.: Ειρήνη Κουρτέση του Νικολάου και της Μαρίας,  #5657.

2) Σταματία του Νικολάου Κισσάνη,
 #5655.

σύζ.: Κωνσταντίνος Γκόγκολας του Βασιλείου και της Βασιλικής,  #5659.

3) Μακάριος Κισσάνης του Νικολάου, (+1995)
 #5656.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Μπέλλας,

5426

Γεώργιος Γιαλούρης του Δημητρίου, 1826

3021

Μαρούσα, 1834

3023

Κυριακή του Γεωργίου Γιαλούρη,

5425