123
Κυριακούλα του Νικολάου Καρανικόλα, 1902 γεν. στο Καραμπουρνού  #4782.

σύζ.:

 

Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1890 από Καραμπουρνού  #4763.

1) Μαίρη του Κωνσταντίνου Αντώνογλου, 1927
 #4783.

σύζ.(1942): Αντρείκος (Γκόσας) Στεφάνου του Νικολάου, 1905  #4786.

1) Νικόλαος Στεφάνου του Αντρίκου, 1950
 #4865.
2) 
 Θεοδώρα του Αντρείκου Στεφάνου, 1943
 #2115.

σύζ.: Ανδρέας Ζιώτης του Νικολάου, 1928 (Κάτσης)  #2113.

3) Κυριακή του Αντρίκου Στεφάνου, 1945
 #4866.

σύζ.: Απόστολος Χρυσάφης του Γεωργίου και της Σταματίας, 1939 από Πειραιά  #4868.

4) Διαμάντη του Αντρίκου Στεφάνου, 1953
 #4867.

σύζ.: Ιωάννης Γλυνός του Λεωνίδα,  #4869.

2) Γεώργιος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1929
 #4037.

σύζ.: Μαρία του Ανδρέα Σαρρή, 1935  #4036.

1) Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Γεωργίου, 1964 (+2015)
 #4787.

σύζ.: Γεωργία Καλαδάμη, Αλαδινού  #4788.

3) Ιωάννης Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1934
 #4757.

σύζ.:

 

Ευαγγελία του Δημητρίου Κουρτέση, 1938  #4755.

1) Χρήστος Αντώνογλου του Ιωάννη,
 #4784.
2) Αγγελική του Ιωάννη Αντώνογλου,
 #4785.
4) Νικόλαος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1939
 #4442.

σύζ.: Μαρουλίτσα του Ευαγγέλου Μαγείρου, 1953  #4440.

1) Ευαγγελία του Νικολάου Αντώνογλου, 1973
 #4789.

σύζ.: Ιωάννης Βαλμάς, από Μεσαθούρι  #5301.

2) Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Νικολάου,
 #4790.

Ο γάμος του Αντώνογλου Γιώργη του Κωνσταντίνου Ο γάμος του Πέτσα Νικολάου του Πέτρου