Πατέρας:   
Σταμάτιος Μπέης του Θεοδώρου, 1838  #4074.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1846  #4068.

123
Ανεζιώ του Σταμάτη Μπέη,  #3224.

σύζ.(1890):

 

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1866  #2616.

1) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1893 Πειραιά
 #3225.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Θεόδωρος Μπέης του Νικολάου, 1798

4240

Αννέζα του Γεωργίου Σύμπουρα, 1803

4241

Σταμάτιος Μπέης του Θεοδώρου, 1838

4074

Γιαννούλης Κουτσούκος του Ανδρέα, 1823

3498

Μαργαρίτα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1826

3489

Ειρήνη του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1846

4068