Πατέρας:   
Γεώργιος Εμπειρίκος, 1875 (+1945)  #5730.
Μητέρα:   
Ελένη Χαρίτων,  #5731.

123
Χαρίτων Εμπειρίκος,  #1989.

σύζ.: Ευαγγελία του Ιωάννη Στυλιανού,  #1988.

1) Γεώργιος Εμπειρίκος,
 #5728.
2) Ιωάννης Εμπειρίκος,
 #5729.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιλτιάδης Εμπειρίκος του Γεωργίου,

5734

Αικατερίνη Μωραΐτου,

5735

Γεώργιος Εμπειρίκος, 1875 (+1945)

5730

Ελένη Χαρίτων,

5731