Πατέρας:   
Γιαννούλης Μαύρος του Ανδρέα, 1831  #3444.
Μητέρα:   
Αννεζιώ του Δημητρίου Φαλαγκά, 1838  #3417.

123
Βασίλειος Μαύρος του Γιαννούλη, 1875  #4733.

σύζ.: Ελένη του Μανώλη Χατζημιχάλη, 1891 από Κόρθι  #4741.

1) Γιάννης Μαύρος του Βασιλείου, 1916
 #4742.

σύζ.(χ.α.): Χρυσάνθη του Νικολάου Χατζηβασιλάκη,  #4743.

2) Ανδρέας Μαύρος του Βασιλείου, 1924
 #2949.

σύζ.:

 

Ειρήνη του Νικολάου Γιαλούρη, 1931  #2944.

1) Βασίλειος Μαύρος του Ανδρέα, 1956
 #2950.

σύζ.: Ελένη του Κωνσταντίνου Μανωλοπούλου,  #2952.

2) Νικόλαος Μαύρος του Ανδρέα, 1959
 #2951.

σύζ.: Ευαγγελία του Σταύρου Πετεινάρη,  #2953.


Ο Μαύρος Βασίλης του Γιαννούλη


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1786

4720

Ασημίνα, 1789

4721

Γιαννούλης Μαύρος του Ανδρέα, 1831

3444

Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808

3382

Διαμάντη του Δημητρίου Πολέμη, 1813

3404

Αννεζιώ του Δημητρίου Φαλαγκά, 1838

3417