Πατέρας:   
Λεονάρδος Βολτής,  #4511.

123
Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,  #4512.
1) Λεονάρδος Βολτής του Δημητρίου, 1774
 #4514.
1) Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,
 #4516.

σύζ.: Μαρία, 1803  #4517.

2) Ανδρέας Βολτής του Δημητρίου,
 #4515.
1) Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1806
 #4527.

σύζ.: Μιχαήλ Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1813  #4529.

2) Λεονάρδος Βολτής του Ανδρέα, 1808
 #4528.

σύζ.: Ανέζα, 1816  #4530.

σύζ.(χ.α.): Ανέζα, 1813  #4533.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Λεονάρδος Βολτής,

4511