Πατέρας:   
Χρήστος Σαρρής του Αντωνίου, 1915  #2300.
Μητέρα:   
Μαρουλιώ του Βασιλείου Κουρτέση, 1920  #2299.

123
Ειρήνη του Χρήστου Σαρρή, 1948  #2301.

σύζ.: Ελευθέριος Φραγκούλης, 1943 από Ηράκλειον Κρήτης  #2303.

1) Χριστίνα του Ελευθερίου Φραγκούλη, 1973
 #1806.

σύζ.: Μιχάλης Λογοθέτης του Ευαγγέλου,  #1805.

1) Ειρήνη του Μιχάλη Λογοθέτη,
 #1807.
2) Ευάγγελος Λογοθέτης του Μιχάλη,
 #5393.

Γενέθλια της Μίνας Δαγιάση (Ιούνιος 1955) Κορίτσια στο Σταθμό


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Σαρρής του Ανδρέα, 1882

3933

Διαμάντη του Βασιλείου Πέτσα, 1886

3936

Χρήστος Σαρρής του Αντωνίου, 1915

2300

Βασίλειος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1885

2219

Ειρήνη του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1892

2214

Μαρουλιώ του Βασιλείου Κουρτέση, 1920

2299