Πατέρας:   
Ανδρέας Σαρρής του Αντωνίου, 1907  #3061.
Μητέρα:   
Ελένη του Γεωργίου Μπουκουβάλα, 1907  #3058.

123
Διαμάντη (Μαντούλα) του Ανδρέα Σαρρή, 1940  #2149.

σύζ.: Γεώργιος Κουρτέσης του Νικολάου, 1934  #2138.

1) Μαριάνα του Γεωργίου Κουρτέση, 1973
 #5193.

Δέκα μαθήτριες σε εθνική γιορτή


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Σαρρής του Ανδρέα, 1882

3933

Διαμάντη του Βασιλείου Πέτσα, 1886

3936

Ανδρέας Σαρρής του Αντωνίου, 1907

3061

Γεώργιος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1861

 

3051

Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1866

3056

Ελένη του Γεωργίου Μπουκουβάλα, 1907

3058