Πατέρας:   
Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1793 (Καραγιώργης)  #3381.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα, 1803  #3383.

123
Ειρήνη του Γεωργίου Φαλαγκά, 1828  #1624.

σύζ.(1850 χ.α.):

 

Μιχαήλ Μάνεσης του Γιαννούλη, 1825  #1642.

σύζ.(1846 χ.α.): Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1825  #1618. Πατ. #1616.


 Μάνεσης Μιχάλης του Γιαννούλη


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,

4

Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1793

3381

Φρατζέσκα, 1803

3383