123
Γεώργιος Ελευθερίου του Παντελεήνονος και της Μαριγώς, 1913 από Κόρθι  #4435.

σύζ.:

 

Βαρβάρα του Αντωνίου Μαγείρου, 1924  #4411.

1) Μαρίκα του Γεωργίου Ελευθερίου, 1950
 #4438.

σύζ.: Μανώλης Λουπασάκης,  #4439.

2) 
 Παντελής Ελευθερίου του Γεωργίου, 1951
 #4436.

σύζ.: Αργυρούλα του Βασιλείου Πέτσα, 1961  #4871.

1) Γεώργιος Ελευθερίου του Παντελή,
 #5111.
2) αγόρι (Βασίλης ?) Ελευθερίου του Παντελή,
 #5307.
3) 
 Νικόλαος Ελευθερίου του Γεωργίου, 1954
 #4437.