Πατέρας:   
Ιωάννης Χαρχαρός, 1746  #4165.
Μητέρα:   
Μαρία,  #4166.

123
Κωνσταντίνος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1817  #4169.

σύζ.: Διαμάντη, 1818  #4204.

1) Νικόλαος Χαρχαρός του Κωνσταντίνου, 1847 (+ )
 #4205.
2) Χαρίκλεια του Κωνσταντίνου Χαρχαρού, 1849 (+1850)
 #4206.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Χαρχαρός, 1746

4165

Μαρία,

4166