Πατέρας:   
Νικόλαος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,  #4331.
Μητέρα:   
Ειρηνούλα του Βασιλείου Κοντοσταύλου,  #4342.

123
Ασπασία του Νικολάου Τσατσόμοιρου,  #2649.

σύζ.:

 

Νικόλαος Βαλμάς του Λεωνίδα,  #2648.

1) Λεωνίδας Βαλμάς του Νικολάου,
 #2650.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Τσατσόμοιρος του Νικολάου, 1852

3361

Διαμάντω του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1863

3301

Νικόλαος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,

4331

Μιχαήλ Κοντόσταυλος του Αντωνίου,

4687

Ασπασία του Νικολάου Ραπτάκη, 1858

4681

Ειρηνούλα του Βασιλείου Κοντοσταύλου,

4342