Πατέρας:   
Μιχαήλ Ζιώτης του Νικολάου, 1924  #2111.
Μητέρα:   
Ελευθερία του Αντωνίου Χριστοδούλου, 1928  #238.

123
Ειρήνη του Μιχαήλ Ζιώτη, 1953  #240.

σύζ.: Γιάννης Βολίκας,  #1714.

1) Έλμα του Γιάννη Βολίκα,
 #242.
2) Μιχάλης Βολίκας του Ιωάννη,
 #243.
3) Θέμος Βολίκας του Ιωάννη,
 #244.

Μασκαράδες στην πλατεία


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Ζιώτης του Μιχαήλ, 1887

2090

Διαμάντη του Ανδρέα Μανδαράκα, 1890

2084

Μιχαήλ Ζιώτης του Νικολάου, 1924

2111

Αντώνιος Χριστοδούλου του Λεωνίδα, 1894

1397

Ειρηνούλα του Αντωνίου Χαζάπη, 1897

 

225

Ελευθερία του Αντωνίου Χριστοδούλου, 1928

238