Πατέρας:   
 Δημήτριος Σύμπουρας του Σταματίου, 1901 (Σιλιβρίκος)  #1340.
Μητέρα:   
Ειρηνούλα του Ιωάννη Πολέμη, 1912  #1338.

123
Ευάγγελος Σύμπουρας του Δημητρίου, 1935  #1760.

σύζ.: Ανδριάνα του Γεωργίου Μαλταμπέ, 1946  #1763.

1) Δήμητρα του Ευαγγέλου Σύμπουρα, 1973
 #1767.

σύζ.: Στυλιανός, από Χώρα  #5223.

1) Ιωάννης Στυλιανός,
 #5394.
2) Ανδριάνα του Στυλιανού,
 #5395.
3) Ευάγγελος Στυλιανός,
 #5396.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Σταμάτιος Σύμπουρας του Νικολάου, 1851

1461

Ερηνιώ του Γιαννάκη Χαζάπη, 1863

1457

Δημήτριος Σύμπουρας του Σταματίου, 1901

 

1340

Ιωάννης Πολέμης του Σταματίου, 1886

1335

Ασημίνα του Ανδρέα Σαρρή, 1886

1337

Ειρηνούλα του Ιωάννη Πολέμη, 1912

1338