123
Αυγουστής Μπάλκας του Γεωργίου, 1802  #5693.

σύζ.: Ειρήνη, 1804  #5694.

1) Νικόλαος Μπάλκας του Αυγουστή, 1826
 #5690.

σύζ.: Ανθή Μπίστη, 1843  #5691.

1) Αυγουστής Μπάλκας του Νικολάου, 1866
 #5672.

σύζ.: Μαριγούλα του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1876 (+1976)  #5673.

2) Αντώνιος Μπάλκας του Νικολάου, 1869
 #5692.
2) Δημήτριος Μπάλκας του Αυγουστή, 1828
 #5695.
3) Πετρινόλα του Αυγουστή Μπάλκα, 1834
 #5696.
4) Μαρία του Αυγουστή Μπάλκα, 1838
 #5697.
5) Λεωνίδας Μπάλκας του Αυγουστή, 1850
 #5698.
6) Μαριγώ του Αυγουστή Μπάλκα, 1851
 #5993.
7) Πολύβιος Μπάλκας του Αυγουστή, 1852
 #5994.