Πατέρας:   
Σταματέλος Μπίστης του Λεονάρδου, 1808  #4898.
Μητέρα:   
Ανέζα, 1805  #4920.

123
Δημήτριος Μπίστης του Σταματέλου, 1825  #4922.
1) Ιωάννης Μπίστης του Δημητρίου,
 #4924.

σύζ.(1878): Βιολέττα του Δημητρίου Γλυνού,  #4926.

2) Ανέζα του Δημητρίου Μπίστη,
 #4925.

σύζ.(1888): Λεωνίδας Παρόδος του Ιωάννη,  #4927.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λιναρδάκης (Λεονάρδος) Μπίστης του Σταματέλου,

4895

Μαρία του Μιχάλη Μπίστη,

4896

Σταματέλος Μπίστης του Λεονάρδου, 1808

4898

Ανέζα, 1805

4920