Πατέρας:   
Βασίλειος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1838  #4578.
Μητέρα:   
Αντριάνα του Νικολάου Λάβδα, από Στραπουργιές  #4590.

123
Ασημίνα του Βασιλείου Χαζάπη,  #4591.

σύζ.(1892): Νικόλαος Μπόνης του Γεωργίου,  #4592.

1) Ανδριάνα του Νικολάου Μπόνη, 1888 από Λάμυρα
 #3451.

σύζ.(1927): Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1878  #3447.

1) Ασημίνα του Νικολάου Φαλαγκά, 1928
 #2020.

σύζ.:

 

Αλέξανδρος Φαλαγκάς του Βασιλείου, 1918  #2018.

2) Λεωνίδας Μπόνης του Νικολάου, 1907
 #2074.

σύζ.(1942): Φωτεινή του Αντωνίου Χαρχαρού, 1914  #2071.

1) Ζάννα του Νικολάου Μπόνη, 1946
 #892.

σύζ.: Ηρακλής Πολέμης του Νικολάου, 1931  #120.

3) Ουρανία του Νικολάου Μπόνη, 1913 από Λάμυρα
 #4190.

σύζ.(1938): Χρήστος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1905  #4181.

1) Μιχαήλ Χαρχαρός του Χρήστου, 1940
 #4191.
2) Νικόλαος Χαρχαρός του Χρήστου, 1949
 #6139.
4) Αντώνιος Μπόνης του Νικολάου, (+ )
 #4593.
5) - Μπόνης του Νικολάου,
 #4594.

σύζ.: Μαρία Παλαιολόγου,  #4595.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1813

4529

Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1806

4527

Βασίλειος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1838

4578

Αντριάνα του Νικολάου Λάβδα,

4590