Πατέρας:   
 Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1906 (Πλούπας)  #3233.
Μητέρα:   
Σοφία του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1918  #3229.

123
Φραγκούλα του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1946  #3554.

σύζ.: Ιωάννης Μπουλμέτης του Χρήστου, 1938  #3556.

1) Χρήστος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1970
 #3902.
2) Ανδρέας Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1974
 #3903.

Εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου στο Μεσολόγγι (10 Απριλίου 2005) Εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου στο Μεσολόγγι (10 Απριλίου 2005) Ομιλία του δάσκαλου Γ. Σάλαρη σε κάποια εθνική γιορτή Εθνική γιορτή 25ης Μαρτίου, προς το τέλος της δεκαετίας του 1950.


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1882

3547

Διαμάντη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1882

3551

Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1906

 

3233

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1866

 

2616

Φραγκώ του Νικολάου Κυρτάτα,

 

2692

Σοφία του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1918

3229