Πατέρας:   
 Γεώργιος Χανός,  #3230.
Μητέρα:   
 Γαρυφαλλιά (Λουλού) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1907 (+1977)  #3228.

123
Χρυσούλα του Γεωργίου Χανού,  #2946.

σύζ.:

 

Γιαννούλης Γιαλούρης του Νικολάου, 1927  #2804.

1) Ασημίνα του Γιαννούλη Γιαλούρη,
 #2947.

σύζ.: Γεώργιος Ράλλης του Χρήστου,  #2948.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Χανός,

 

3230

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1866

 

2616

Φραγκώ του Νικολάου Κυρτάτα,

 

2692

Γαρυφαλλιά (Λουλού) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1907 (+1977)

 

3228