Πατέρας:   
 Βασίλειος Κουτσούκος του Χαριλάου, 1886  #2784.
Μητέρα:   
Μαργαρίτα του Ανδρέα Κουτσούκου,  #2790.

123
Ανδρέας Κουτσούκος του Βασιλείου, 1927  #2794.

σύζ.: Ασπασία του Νικολάου Φαλαγκά, 1935  #2797.

1) Νίκη του Ανδρέα Κουτσούκου, 1967
 #5375.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Χαρίλαος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1850

1419

Διαμάντη του Ιωάννη Χαζάπη, 1862

1411

Βασίλειος Κουτσούκος του Χαριλάου, 1886

 

2784

Ανδρέας Κουτσούκος του Γιαννούλη, 1857

 

2696

Ειρήνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1870

 

2690

Μαργαρίτα του Ανδρέα Κουτσούκου,

2790