Πατέρας:   
 Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου, 1933  #4189.
Μητέρα:   
 Μαρία του Δημητρίου Ζαννάκη, 1934  #4188.

123
Λεονάρδος Μάγειρος του Αντωνίου, 1958  #2121.

σύζ.: Διαμάντη του Ανδρέα Ζιώτη, 1967  #2117.

1) Θεοδώρα του Λεονάρδου Μάγειρου,
 #2122.
2) Αντωνία του Λεονάρδου Μάγειρου,
 #2123.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Μάγειρος του Αντωνίου, 1905

 

4408

Καλλιόπη του Παύλου Σωτηριάδη, 1906

4412

Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου, 1933

 

4189

Δημήτριος Ζαννάκης του Ιωάννη και της Μαρίας, 1908

4187

Μαρουλιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1911

4180

Μαρία του Δημητρίου Ζαννάκη, 1934

 

4188