Πατέρας:   
Ελευθέριος Φραγκούλης, 1943 από Ηράκλειον Κρήτης  #2303.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Χρήστου Σαρρή, 1948  #2301.

123
Χριστίνα του Ελευθερίου Φραγκούλη, 1973  #1806.

σύζ.: Μιχάλης Λογοθέτης του Ευαγγέλου,  #1805.

1) Ειρήνη του Μιχάλη Λογοθέτη,
 #1807.
2) Ευάγγελος Λογοθέτης του Μιχάλη,
 #5393.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ελευθέριος Φραγκούλης, 1943

2303

Χρήστος Σαρρής του Αντωνίου, 1915

2300

Μαρουλιώ του Βασιλείου Κουρτέση, 1920

2299

Ειρήνη του Χρήστου Σαρρή, 1948

2301