Πατέρας:   
Ιωάννης Ροΐδης ή Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1775  #5002.
Μητέρα:   
Ανέζα (και Ασημίνας Ζάνα(?) Παρόδου) (ίσως Ζαννή) του Λορέντζου Καΐρη, 1797  #5003.

123
Νικολός Δουλμπέρης του Ιωάννη, 1813  #5004.

σύζ.(1848): Μαργαρίτα, 1823  #5006.

1) Ειρήνη του Νικολάου Δουλμπέρη, 1854
 #4699.

σύζ.: Νικόλαος Ζαννάκης του Γεωργίου, 1847 (Χρούσης)  #4698.

1) Γεώργιος Ζαννάκης του Νικολάου, 1877 (Χρούσης)
 #4585.

σύζ.(1903): Διαμάντη του Γεωργίου Χαζάπη,  #4582.

2) Ιωάννης Ζαννάκης του Νικολάου, 1881 (Γιαννιός)
 #3096.

σύζ.(1921): Ευτυχία του Στρατάκη Καμπανάκη,  #4704.

σύζ.(χ.α.): Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,  #3092. Πατ. #3084.

3) Δημήτριος Ζαννάκης του Νικολάου, 1883
 #4700.
4) Μαριώ του Νικολάου Ζαννάκη,
 #3797.

σύζ.(1900): Ιωάννης Μπουλμέτης του Νικολάου, 1876 (Λαέρτης)  #3796.

5) Ελένη του Νικολάου Ζαννάκη,
 #4701.

σύζ.: - Τριανταφυλλάκης,  #4705.

6) Λεωνίδας Ζαννάκης του Νικολάου, 1893
 #4183.

σύζ.: Κατερνιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1893  #4178.

2) Χαρίκλεια του Νικολάου Δουλμπέρη, 1856
 #5007.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Ροΐδης,

5000

Ασημίνα,

5001

Ιωάννης Ροΐδης ή Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1775

5002

Ανέζα (και Ασημίνας Ζάνα(?) Παρόδου) (ίσως Ζαννή) του Λορέντζου Καΐρη, 1797

5003