Πατέρας:   
Νικόλαος Κέτσης ή Λέκκας,  #3151.
Μητέρα:   
Λασκαρού,  #3161.

123
Γεώργιος Κέτσης του Νικολάου, 1805  #3165.

σύζ.: Ανέζα, 1811  #3169.

1) Νικόλαος Κέτσης του Γεωργίου, 1835
 #688.

σύζ.(1882): Ανδριάνα του Νικολάου Πολέμη, 1833  #682.

1) Μαρία του Νικολάου Κέτση, 1856 χ.α.
 #3119.
2) Αννέζα του Νικολάου Κέτση, 1858
 #611.

σύζ.(1882):

 

Γιώργης Πολέμης του παπα Σταμάτη, 1850 (+1934) (Καπετάνιος)  #111.

3) Μαρία του Νικολάου Κέτση, 1860
 #3120.
4) Γεώργιος Κέτσης του Νικολάου, 1863
 #3121.

σύζ.(1892): Ανεζιώ του Αντωνίου Μπέη, 1870  #3123.

5) Ιωάννης Κέτσης του Νικολάου, 1870 (Λωλογιαννάκης) χ.α.
 #3122.
2) Ζάννα του Γεωργίου Κέτση, 1842
 #639.

σύζ.:

 

Μιχαήλ Πολέμης του Σταματέλου, 1833 (Μιχαλάκας)  #633.

1) Σταματέλος Πολέμης του Μιχαήλ, 1857
 #640.

σύζ.(1887): Μαργαρώ του Βασιλείου Κουτσούκου, 1874  #649.

2) Γεώργιος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #641.

σύζ.(1891): Ουρανία του Δημητρίου Μπέη,  #651.

3) 
 Σπύρος Πολέμης του Μιχαήλ, 1870
 #642.

σύζ.(1905): Ασημιώ του Λεωνίδα Πολέμη,  #656.

4) Σταμάτιος Πολέμης του Μιχαήλ, 1873
 #643.
5) 
 Βασίλειος Πολέμης του Μιχαήλ, 1874 (Λούρης) χ.α.
 #644.

σύζ.(1906): Ελένη του Γιαννάκη Χαζάπη,  #677. Πατ. #1453.

6) Αντώνιος Πολέμης του Μιχαήλ, 1875 (+ )
 #645.
7) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ, 1877 (Δράκας)
 #646.

σύζ.(1913): Μαριώ του Δημητρίου Σαρρή, 1880  #678.

8) 
 Ειρήνη του Μιχαήλ Πολέμη, 1880
 #647.

σύζ.(1903):

 

Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1875 (Μήτρας)  #395.

9) Αυγουστής Πολέμης του Μιχαήλ, 1881 (+ )
 #648.
3) Ιωάννης Κέτσης του Γεωργίου, 1847
 #3170.
4) Δημήτριος Κέτσης του Γεωργίου, 1849
 #3171.
5) Λεωνίδας Κέτσης του Γεωργίου, 1851
 #3172.
6) Αντώνιος Κέτσης του Γεωργίου, 1853
 #3173.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Νικόλαος Κέτσης ή Λέκκας,

3151

Λασκαρού,

3161