Πατέρας:   
Νικόλαος Μπεγλέρης του Αντωνίου, 1946  #2513.
Μητέρα:   
Αρετή του Χρήστου Κουρτέση, 1957  #2511.

123
Αντώνης Μπεγλέρης του Νικολάου,  #1151.

σύζ.(2006): Ιωάννα του Ελευθερίου Πολέμη,  #1150.

1) Αντιγόνη του Αντωνίου Μπεγλέρη, 2011
 #2516.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Μπεγλέρης του Νικολάου, 1905

3223

Ελένη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1907

3218

Νικόλαος Μπεγλέρης του Αντωνίου, 1946

2513

Χρήστος Κουρτέσης του Κωνσταντίνου, 1923

 

2509

Κατίνα του Ευαγγέλου Θεοδωράκη, 1931

2510

Αρετή του Χρήστου Κουρτέση, 1957

2511