Πατέρας:   
Γεράσιμος Πετρώνιος του π. Κίμωνα, 1929  #1470.
Μητέρα:   
 Ειρήνη του Δημητρίου Στεφάνου, 1929 (+2016)  #95.

123
Δέσποινα του Γεράσιμου Πετρώνιου, 1957  #102.

σύζ.: Γιώργης Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1946  #167.

1) Ειρήνη Νεκταρία του Γεωργίου Γιαλούρη,
 #103.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεράσιμος Πετρώνιος του π. Κίμωνα, 1929

1470

Δημήτριος Στεφάνου του Γιάννη, 1880

 

90

Μαρουλιώ του Πέτρου Στεφάνου, 1894

91

Ειρήνη του Δημητρίου Στεφάνου, 1929 (+2016)

 

95