123
Ορσα του Νικολάου Ψαρρού, 1773 μαία  #5073.

σύζ.: Γιαννούλης Βροντίσης του Νικολάου, 1783  #5072.

1) Ειρήνη του Γιαννούλη Βροντίση, 1801
 #4065.

σύζ.: Ανδρέας Κουτσούκος του Δημητρίου, 1798  #4059.

1) Γιαννούλης Κουτσούκος του Ανδρέα, 1823
 #3498.

σύζ.: Μαργαρίτα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1826  #3489.

2) Ορσα του Ανδρέα Κουτσούκου, 1827
 #3474.

σύζ.: Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1819 (Μόσουλας)  #3473.

2) Διαμάντη του Γιαννούλη Βροντίση, 1806
 #1612.

σύζ.: Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1795  #1611.

1) Ηλίας Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1825
 #1361.

σύζ.(χ.α.): Αννέζα του Νικολάου Πολέμη, 1831  #1325. Πατ. #541.

σύζ.(2ος του Ηλία): Μαρία του Αντωνίου Φαλαγγά, 1828  #1615.

2) Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1829
 #1613.

σύζ.:

 

Βιολαντώ (Βιολάντη) του Γεωργίου Μπέη, 1838  #3297.

3) Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1832
 #393.

σύζ.(1861):

 

Φρατζεσκούλα του Νικολάου Μαρή, 1842  #394.

4) Παύλος (ή Πέτρος) Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1842
 #1614.

σύζ.(1873 χ.α.): Ευανθία του Γιαννούλη Σαρρή, 1850  #3372. Πατ. #3979.

5) Μαρία (Μαριγώ) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1844
 #1410.

σύζ.(1860): Ιωάννης Χαζάπης του Γιαννούλη, 1833 (Γιαννάκης)  #1407.

3) Νικόλαος Βροντίσης του Γιαννούλη, 1810
 #4238.

σύζ.: Μαρούλα του Πέτρου Κυρτάτα, 1815  #2674.

1) Αικατερίνη του Νικολάου Βροντίση, 1839
 #4252.

σύζ.(1860): Δημήτριος Μπέης του Θεοδώρου, 1841 (Καλαποδιέρης)  #4244.

2) Πετρής Βροντίσης του Νικολάου, 1843
 #3909.

σύζ.(1869): Ανδριάνα του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1851  #3904. Πατ. #3734.

3) Ορσα του Νικολάου Βροντίση, 1849 (Στραπούντα)
 #4295.

σύζ.(1866):

 

Ιωάννης Εξαδάκτυλος του Πέτρου, 1838  #4294.

4) Παρασκευούλα του Νικολάου Βροντίση, 1857
 #1578.

σύζ.(1874): Παναγιώτης Κουρτέσης του Πέτρου,  #3686.

σύζ.(1889): Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, 1863  #1483.

4) Δημήτριος Βροντίσης του Γιαννούλη, 1814
 #4563.

σύζ.: Ειρήνη του Νικολάου Μπάλση, 1814  #4556.

1) Λασκαρού του Δημητρίου Βροντίση, 1838
 #5074.
2) Ορσα του Δημητρίου Βροντίση, 1840
 #5075.
3) Φιλίτσα του Δημητρίου Βροντίση, 1845
 #5076.
4) Γιαννούλης Βροντίσης του Δημητρίου, 1850
 #5077.
5) Ζάννα του Γιαννούλη Βροντίση, 1818
 #1928.

σύζ.: Θεοδόσιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808  #1927.

1) Ειρήνη (Ερηνιώ) (Λιόνταινα) του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1839
 #1929.

σύζ.(1864): Δημήτριος (Λιόντας) Κουτσούκος του Μιχαήλ, 1834  #1936.

2) 
 Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1841
 #1930.

σύζ.:

 

Αθηνά του Λεονάρδου Βολτή, 1846  #1937.

3) Γιαννούλης Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1844
 #1931.

σύζ.(1869): Μόσχα του Δημητρίου Σύμπουρα, 1850 (Μπούρδαινα)  #1959.

4) Ορσα ή Ορσούλα του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1846
 #1932.

σύζ.(1865): Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1836  #2024.

5) 
 Δημήτριος Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1849
 #1933.
6) Κωνσταντίνος Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1850
 #1934.
7) 
 Σταμάτης Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1853 (Ζέης) δίδυμος
 #1743.

σύζ.(1880): Φλωρέζα του Λεονάρδου Καραπιπέρη, 1856  #1744.

8) Φωτεινή (Φωτίκα) του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1853 δίδυμ.
 #1935.

σύζ.(1873):

 

Δημήτριος Πασχάλης του Ιωάννη, 1846 (Καραγιάννης)  #1990.