Πατέρας:   
Γιαννούλης Μαύρος του Ανδρέα, 1831  #3444.
Μητέρα:   
Αννεζιώ του Δημητρίου Φαλαγκά, 1838  #3417.

123
Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1854  #4731.

σύζ.(1ος του Α.): Αννεζούλα Χατζόγλου,  #4734.

1) Αννεζούλα του Ανδρέα Μαύρου,
 #2766.

σύζ.(1918 χ.α.):

 

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1884  #2758.

σύζ.(2ος του Α.): Αθηνά Λογοθέτη, από Αποίκια  #4735.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1786

4720

Ασημίνα, 1789

4721

Γιαννούλης Μαύρος του Ανδρέα, 1831

3444

Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808

3382

Διαμάντη του Δημητρίου Πολέμη, 1813

3404

Αννεζιώ του Δημητρίου Φαλαγκά, 1838

3417