Πατέρας:   
Γιαννούλης Σαρρής,  #3966.
Μητέρα:   
Ορσα …, 1773  #3967.

123
Ιωάννης Σαρρής του Γιαννούλη, 1806  #3971.

σύζ.: Μαρία, 1816  #4029.

1) Κωνσταντίνος Σαρρής του Ιωάννη, 1842
 #2013.

σύζ.(1ος της Μ. 1870): Μαριγώ του Νικολάου Κουτσούκου, 1848  #2250.

1) Ιωάννης Σαρρής του Κωνσταντίνου, 1870 (Σαρρηγιαννάκης)
 #2417.

σύζ.(1896): Ασημιώ του Δημητρίου Βαλμά,  #2419.

2) Χρήστος Σαρρής του Κωνσταντίνου, 1875 (+ )
 #2418.
2) Αθηνά του Ιωάννη Σαρρή, 1851 χ.α.
 #4044.
3) Αντρείκος Σαρρής του Ιωάννη, (Γκούλος)
 #4045.

σύζ.: Ελένη,  #4046.

1) Ιωαννης Σαρρής του Ανδρέα, 1894
 #4047.
2) Κώστας Σαρρής του Ανδρέα, 1896
 #4048.
3) Ελευθερία του Ανδρέα Σαρρή,
 #4049.
4) Ευστράτιος Σαρρής του Ανδρέα, 1900
 #4050.
5) Ανδριάνα του Ανδρέα Σαρρή,
 #4051.
6) Βασιλική του Ανδρέα Σαρρή,
 #4052.
7) Γεώργιος Σαρρής του Ανδρέα,
 #4053.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Γιαννούλης Σαρρής,

3966

Ορσα …, 1773

3967