Πατέρας:   
Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου,  #3714.

123
Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου,  #3716.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1806 (Καβίλιας)
 #3728.

σύζ.: Πετρινόλα, 1805  #3729.

1) Μαρία του Νικολάου Κυρτάτα, 1828
 #3730.

σύζ.: Λεονάρδος Μπεγλέρης του Δημητρίου, 1818  #3734.

2) Αικατερίνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1829
 #3731.

σύζ.: Δημήτριος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1823  #3735.

3) Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου, 1833 (Καβίλιας)
 #2191.

σύζ.: Ραντίτσα, Ρουμανικής καταγωγής  #2540.

σύζ.: Διαμάντη του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1837  #2190.

4) Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1837 (Λούβανος)
 #1235.

σύζ.(1ος της Αρετής 1860): Αρετή του Νικολάου Πολέμη, 1844 (Μπαρέζα)  #1204.

5) Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1841
 #1627.

σύζ.: Λασκαρού του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1839  #1621.

6) Λεωνίδας Κυρτάτας του Νικολάου, 1844
 #3733.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Κυρτάτας του Γκίκα,

5046

Μαρία του Δημητρίου Κόη,

4659

Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου,

3714