Πατέρας:   
Δημήτριος Τζουμέζης του Αντωνίου, 1947  #2439.
Μητέρα:   
Παρασκευούλα (Σούλα) του Γεωργίου Χέλμη, 1955  #2441.

123
Αντώνης Τζουμέζης του Δημητρίου,  #2442.

σύζ.(2013): Μαργαρίτα Χαλά,  #5311.

1) Δημήτριος Τζουμέζης του Αντωνίου, 2014
 #5312.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνης Τζουμέζης του Δημητρίου, 1910 (+1950)

 

2430

Ευαγγελία του Πέτρου Κουρτέση, 1924

2437

Δημήτριος Τζουμέζης του Αντωνίου, 1947

2439

Γεώργιος Χέλμης του Φραγκίσκου, 1926

3831

Κατίνα του Αντωνίου Κακλαμάνη, 1928

3830

Παρασκευούλα (Σούλα) του Γεωργίου Χέλμη, 1955

2441